Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) в Програмі Конгресу Апімондія 2013

1 листопада 2011 року  Президент Організаційного Комітету XXXXIII Міжнародного Конгресу Апімондії Васильківська Тетяна Юріївна відвідала у Львові  Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і провела зустріч з Директором Інституту, доктором ветеринарних наук, професором, член-кореспондентом УААН Коцюмбасом Ігорем Ярославовичем.
У зустрічі брав участь Голова Львівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Братство бджолярів України» Шевчук Володимир Васильович.

Васильківська Тетяна Юріївна надала інформацію  Директору Інституту про Конгрес Апімондії, який відбудеться в Україні восени 2013 року, про основні завдання і програмні заходи  Конгресу.
Коцюмбас Ігор Ярославович  розповів про діяльність Інституту, досягнення у контролі на безпеку продуктів бджільництва. Обговорювалася також наукова діяльність Інституту.

Результатом зустрічі було прийняття наступних напрямків співпраці Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок  з Організаційним Комітетом XXXXIII Міжнародного Конгресу  Апімондії :

1. Участь вчених Інституту у науковій комісії Організаційного Комітету Конгресу Апімондії 2013 «Бджільницька технологія і якість» для відповідної роботи по підготовці до Наукової Програми  Конгресу, березень 2012 – жовтень 2013 року.

2. Участь учених Інституту у IV Міжнародному форуму з апітерапії та якості продуктів бджільництва Apimedica & Apiquality 2012, Китай, жовтень 2012.

3. Проведення на базі Інституту Міжнародної Науково - практичної конференції «Бджільницька технологія і якість» з запрошенням  керівників наукових комісій Міжнародної Федерації Бджільницьких Асоціацій Апімондія, провідних вчених світу з бджільництва, травень - червень 2012 року.

4.  Виступи науковців Інституту перед бджільницькою аудиторією під час курсів підвищення кваліфікації бджолярів «Практичне бджільництво», що проводяться Всеукраїнською громадською організацією «Братство бджолярів України» у м. Києві на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, січень - березень 2012 року. Підвищення кваліфікації бджолярів - це базова основа для виробництва високоякісної продукції бджільництва та позитивний фактор у підготовці до Конгресу Апімондія  2013 в Україні.

5. Участь  науковців Інституту у Науково-практичній конференції, що відбудеться  під час проведення Всеукраїнською громадською організацією «Братство бджолярів України» III Міжнародного Форуму  «Медова Покрова», у м. Львові,   жовтень 2012 року. На Форум будуть запрошені керівники наукових комісій  Міжнародної Федерації Бджільницьких Асоціацій Апімондія,  провідні фахівці бджільництва з прикордонних країн ( Польща, Румунія, Чехія, Словакія, Словенія, Угорщина, Молдавія, Росія та інші).

Після обговорення і прийняття відповідних рішень Васильківська Т.Ю. та Шевчук В.В.  відвідали лабораторії Інституту, де їх познайомили з новими методиками досліджень, новими розробками. Заступник Директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, кандидат біологічних наук Янович Д.В. розповів про  реалізацію Національної програми контролю залишків ветеринарних препаратів та токсикантів у продуктах тваринного походження, а саме у продуктах бджільництва.


                                                       
Інформаційна довідка

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок є однією з провідних наукових установ України і країн СНД з питань розробки, вдосконалення та стандартизації методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів і кормових добавок. З березня 2004 року Інститут очолює доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН Коцюмбас І. Я.
 

На базі Інституту функціонують:

1. Секція фармакологічних препаратів Державної фармакологічної комісії ветеринарних препаратів.

2. Технічний комітет 132 Держспоживстандарту України «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки».

3 .Випробувальний центр Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025–2001 в галузі органолептичні, фізико-хімічні, імуноферментні, токсикологічні випробування продуктів рослинництва, кормів, преміксів, кормових добавок, препаратів фармацевтичних для потреб ветеринарної медицини та тваринництва.

4. Національна референс-лабораторія з контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів та кормових добавок.


Інститут має наступні напрямки діяльності:

Здійснення державного контролю за дотриманням вимог стандартів, фармакопейних статей, технічних умов, технологічних регламентів, ветеринарно-санітарних правил;

Здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів України щодо забезпечення якості ветеринарних лікарських засобів, розробка методів контролю;

Стандартизація ветеринарних лікарських засобів, узгодження НД на серійний випуск, затвердження НД на дослідні партії ветеринарних препаратів та кормових добавок;

Сертифікація ветеринарних лікарських засобів, сировини і продуктів тваринного походження, атестація виробництв ветеринарних лікарських засобів, акредитація випробувальних лабораторій контролю якості ветеринарних препаратів та кормових добавок;

Експертиза наукових розробок, зразків НД та інших матеріалів на вітчизняні та імпортні ветеринарні препарати з метою їх реєстрації;

Апробація та проведення державних випробувань вітчизняних та імпортних препаратів, які реєструються в Україні;

Випробування ветеринарних лікарських засобів для вивчення їх ефективності і безпечності на базі науково-експериментальної лабораторії Інституту, базових та інших господарств;

Виявлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках;

Здійснення наукових та економічних зв'язків із зарубіжними Інститутами, підприємствами та установами з питань контролю, стандартизації, сертифікації, спільної розробки, виробництва, апробації, придбання та реалізації ветеринарних лікарських засобів та кормових добавок.   

 

Співробітниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок розроблено Систему токсикологічного контролю ветеринарних лікарських засобів, Загальнодержавну програму контролю залишкових кількостей у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках. Розробляється Державна програма розвитку ветеринарних лікарських засобів на основі сучасних технологій.

Для контролю якості ветеринарних лікарських засобів використовується понад 300 методів і методик, з яких 68 розроблено чи модифіковано співробітниками Інституту.На території України ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, як провідна організація по стандартизації і сертифікації, здійснює організацію та контроль за якістю ветеринарних лікарських засобів на всіх стадіях, а саме: розробки, впровадження, виготовлення, зберігання, транспортування, застосування.

Співробітники ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок здійснюють наукові зв'язки більш, як із 40 науково-дослідними, учбовими установами Національної та галузевих академій наук України, зокрема, Білоцерківським національним аграрним університетом, Львівським державним аграрним університетом, Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, Інститутом біології тварин УААН, Університетом харчових технологій, Інститутом хлібопродуктів, Інститутом експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Інститутом ветеринарної медицини, Національним аграрним університетом, Полтавським сільськогосподарським інститутом, Львівським національним університетом імені І.Франка, Інститутом органічної хімії, Інститутом розведення і генетики тварин, Запорізьким і Львівським медичними університетами, Інститутом біології клітини тощо, а також співпрацюють з контрольними інститутами Росії, Польщі, Чехії та 173 інофірмами 38 країн світу.

Основні критерії наукових досліджень Інституту спрямовані на відродження і створення в Україні власного виробництва ефективних ветеринарних лікарських засобів, кормів, кормових добавок і преміксів; розробку вдосконалення та гармонізацію методів контролю, а також забезпечення якості продуктів тваринництва через визначення залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних лікарських засобів. В Інституті працює 10 лабораторій, об'єднаних у 4 відділи, є своя база для проведення досліджень, віварій та науково-експериментальна лабораторія.

В Інституті працюють лабораторії:

Лабораторія контролю препаратів при незаразних хворобах;

Лабораторія контролю кормових добавок та преміксів;

Лабораторія експертизи нових препаратів;

Лабораторія інструментальних методів контролю;

Лабораторія високоефективної рідинної хроматографії;

Лабораторія фармакології і токсикології;

Лабораторія імуноморфології;

Лабораторія бактеріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів;

Лабораторія контролю аерозолей, дезінфікуючих та антгельмінтних препаратів.

Лабораторії Інституту проводять контроль продуктів бджільництва ( меду) на безпеку.

 

 

 
Цікава стаття? Поділись нею з іншими: